VÄLKOMMEN TILL KZ LARM

Ett modernt miljömedvetet företag som gör din verksamhet och bostad till en trygg plats.

KZ larm startade sin verksamhet redan 1975 och är idag ett etablerat larmföretag. Sedan 1995 äger och driver Karl Zulawinski verksamheten. Vidare är Karl Zulawinski verksam i styrelsen för säkerhetsbranschen, som är en förening för cirka 150 säkerhetsföretag med en omsättning på 22 miljarder fördelat på 28 000 anställda.

Under 2016 flyttade företaget sin verksamhet från Malmö till Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun. Våra moderna lokaler uppfyller högsta skyddsklass. Vi öppnade även ett lokalkontor i Kristianstad.

Företaget har idag snart 30 anställda med ett stort antal kompetenser vilket ger flexibilitet och ett effektivt resursutnyttjande.

KUNSKAP, KVALITÉ & HÅLLBARHET

Certifiering är ett bevis på omfattande kunskap och kvalitet, vilket innebär att man frivilligt ställer högre krav på sin verksamhet än de aktörer vilka inte är certifierade.

KZ Bevakning & Säkerhetstjänst AB har för sin verksamhet upprättat ett Kvalitetsledningssystem uppfyllande Swe Q, SSF 1044 nivå 2. Kvalitetsarbetet berör alla i företaget. Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling.

KZ Larm har tilldelats diplom av AB Syna genom att tillhöra högsta kreditklass 5, år 2017.

Kvalité är också trygghet!

 • KZ Larm är en personlig säkerhetsleverantör, vilket innebär att du får en personlig säljare, tekniker och installatör
  som tillsammans borgar för trygghet och kvalitet genom hela processen.
 • Vi erbjuder kunden en unik helhetslösning där vi som ensam leverantör står för projektet från början till slut.
  Därmed säkerställer vi kvalitén genom alla led i installationen.
 • Vi har behöriga ingenjörer certifierade för brandlarm, inbrottslarm och CCTV.
  I företaget finns också auktoriserad elinstallatör till förfogande då sådan behörighet krävs.
 • I våra installationer ingår alltid utbildning med kunden i samband med att en anläggning överlämnas.
 • Vi arbetar med marknadsledande produkter av hög kvalité.
 • I samband med installation erbjuder vi kunden ett tryggt och förmånligt serviceavtal.  Vilket innebär att tekniker vid återkommande besök går genom och servar anläggningen för lång och säker drift.
 • Vi erbjuder jour dygnet runt alla dagar, året om.

VI STORSATSAR PÅ KOMPETENS

Vi utför arbeten inom områden som inbrott- passage- brand- kamera samt mekaniska skydd.

Genom årens lopp har vi varit i kontakt med de flesta anläggningar som förekommer på marknaden. För att hålla oss i framkant utbildar vi oss fortlöpande inom säkerhet, miljö och kvalitet.

VI ENGAGERAR OSS I MILJÖN!

KZ Bevakning & Säkerhetstjänst arbetar idag mot viktiga miljömål. Vi arbetar för en bra arbetsmiljö & klimat och engagerar oss i miljön i vår omgivning.

I företagets arbetsmiljö erbjuder KZ Larm sina anställda en säker arbetsplats som arbetar mot miljömål. Det görs genom olika sätt och mål. Nedan är några exempel på vårt miljötänk.

 • Genom att sortera material för återvinning.
 • Insamling av farliga material, batteri mm för att återföra till korrekt plats för hantering.
 • Varje arbetsplats har kärl för sopsortering.
 • Undvika material, som klassas miljöfarliga eller inte är återvinningsbara.
 • Uppfylla eller överträffa gällande myndighetskrav, samt andra regler, krav och åtaganden, som företaget förbundit sig att följa.
 • Beakta miljöaspekterna vid inköp och tillsammans med leverantörerna ansvara för, att sålda produkter omhändertas för återvinning på ett miljöriktigt sätt.
 • Att agera långsiktigt, baserat på helhetssyn och kretsloppstänkande.

MILJÖ I VÅR OMGIVNING

För att alla anställda, leverantörer m.fl. ska ha bästa möjlighet att förstå och veta vilka miljömål vi arbetar mot har vi upprättat ett miljöprogram.

 • All sophantering är ett arbete som vi har haft sedan start av företaget där vi noggrant försöker att återvinna papper, plast, metall, och elektroniskt avfall. Även kabel- och förpackningsmaterial mm. Allt läggs i behållare eller containers.
 • Avtal och utbildning säkerställer löpande vårt arbete inom miljö.
 • Förpackningsmaterial till levererade produkter återtages för återvinning.
 • Vid försäljning av nya säkerhetssystem har kunden möjlighet, att lämna in sin gamla utrustning till oss. Vi sorter materialet och lämnar för återvinning.
 • Städpersonalen kontrollerar att kärlen innehåller vad de är avsedda för.
 • Vi använder oss av leverantörer som arbetar efter miljöstyrningssystem och samverkar med kunder och andra aktörer.
 • Vår miljösamordnare ser till att engagera och fortlöpande utbilda personalen och uppdatera vad gäller förändringar i miljöprogrammet. Vår miljösamordnare är utbildad i BAS-P och BAS-U.

VI UTFÖR UPPDRAG I HELA SKÅNE, BLEKINGE, KÖPENHAMN OCH GÖTEBORG

Vi har certifierade ingenjörer!

Inom inbrottslarm 2 st. Inom brandlarm 2 st. Inom CCTV (kamera) 1 st.

 • Agility
 • Alexor
 • Arbetsmiljö
 • ATS
 • AXIS
 • BAS-P BAS-U
 • Bas el
 • Bosch
 • Concept 4K
 • Fibersvets
 • FX
 • Första hjälpen/hjärtstartare
 • Heta arbeten
 • Internrevision
 • IQ invision kameror
 • Jablatron
 • Kvalitetsledning
 • Milestone
 • NEO
 • Nätverk
 • Omnis
 • Paradox
 • Paxton
 • Proaxess
 • Pelco
 • Plattform/Lift inkl fallsele
 • Power/PC
 • RCO
 • Schneider Esmi passage system
 • Sony kameror
 • SPC
 • Säkerhetsskydd
 • VideoTech
 • Visonic
 • Zerowire

Vi installerar Länsförsäkringars hemlarm.

TOP